Laporan Dana Beasiswa CIMSA per 28 Februari 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Jemaah CIMSA yang berbahagia, berikut kami sampaikan Laporan Keuangan CIMSA per 28 Februari 2017.

 

LAPORAN DANA BEASISWA CIMSA (Per 28 Februari 2017)    
       
No Item Amount (AUD) Balance (AUD)
1 Saldo Awal                 8.392,98
2 Penerimaan Dana CIMSA    
  Angkringan (NETT)                    846,10
  >> Oktober                 410,80  
  >> November                 151,00  
  >> Desember                    70,00  
  >> Februari                 214,30  
  Penjualan Lain-Lain                    340,20
  >> Buku (Oktober)                 105,00  
  >> Buku (November)                    50,20  
  >> Buku (Desember)                 100,00  
  >> Buku (Januari 2017)                    40,00  
  >> Program Bakso (Februari)                    45,00  
  Infaq, Sumbangan, Donasi                 1.930,00
  >> Sumbangan (Desember)                      5,00  
  >> Infaq Beasiswa (Desember)              1.145,00  
  >> Donasi Beasiswa (Januari)                 320,00  
  >> Donasi Beasiswa (Februari)                 460,00  
  Kegiatan Lain-Lain                       81,00
  >> Konga                    81,00  
3 Pengeluaran Dana CIMSA    
4 Saldo Akhir              11.590,28

 

Terimakasih kami sampaikan pada Bapak/Ibu/rekan-rekan yang berkontribusi dan memberikan dukungan pada setiap kegiatan Fundraising CIMSA.

 

Kabinet CIMSA Berkarya 2016-2017